சூரியாள்

Tuesday, October 05, 2010
எழுத்தாளார் தனுஷ்கோடி ராமசாமி நினைவுப் பரிசு
தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்றமும், நியூசெஞ்சுரி புத்தக நிறுவனமும் இணைந்து நடத்திய இலக்கிய போட்டி 2010 ல் சிறந்த சிறுகதை நூலுக்கான எழுத்தாலர் தனுஷ்கோடி ராமசாமி நினைவுப் பரிசு எனது சிறுகதை தொகுப்பான மறைவாள் வீச்சுக்கு அறிவிக்கப் பட்டு அக்டோபெர் 8 தேதி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகத்தில் வைத்து வழங்கப் பட உள்ளது
posted by Thilagabama m @ 10/05/2010 01:10:00 pm  
1 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates