சூரியாள்

Wednesday, June 09, 2010
சக்தியின் சிவம்கள்
மோனத் தவத்தில் எப்பவுமிருந்தாய்
உலகம் உய்விக்கப் போவதாய்
காவலிருந்த பூதகணங்கள் சொல்லித் திரிந்தன
நீளுகின்ற தவத்தில்
யாருக்கும் பயனின்றி
ஒரு நாள் எல்லார்
பார்வையிலிருந்தும் மறைந்து போனாய்

காற்றில் கலந்து போன ஆண்பாலை
என்னில் உயிர்த்து கொள்ள வேண்டி வர
சக்தியின் பாதியில் சிவன்கள் முளைக்கின்றன.
அழித்தலுக்காய் உனைத் தேடித் திரிந்தவர்கள்
என்னில் பாதியை நீ சுமந்திருப்பதாக
பிதற்றித் திரிகின்றார்கள்

தலை மாற்றியே வாசித்து
பழக்கப் பட்ட கூட்டம்
அர்த்த நாரி என்பதைக் கூட
உன்னில் நானென்றே சொல்ல
நானோ இருபாலுமாகி
விஸ்வரூபமெடுக்கின்றேன்.

நெருப்பில் சாம்பராகிக் கரைகின்றாய்
கார்த்திகைக் குளத்தில்
உருவாகவே முடியாதபடிக்கு

******************************************
2
நீ விரும்பிய போது தேரோட்டியாகி
வலுவேறின என் தோள்கள்

ஆணாகுதலும் பெண்ணாகுதலும்
கூடு விட்டு கூடு பாய்தலாய்
நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்தேன்
நீ தட்டேந்தி காசையும்
குரலேந்தி கரவொலியினையும்
பெற்றுப் போனாய்

உனக்கான ஆணாயும்
உனக்கான பெண்னாயும்
எப்பவும் மாற முடிகிறதென்பது
உணர்ந்த போது
எனக்கான ஆணாய் மாறினேன்

சிவ சக்தி என்று நீ
பாதி இடம் தந்ததாய் கன்னத்தில்
இட்டுக் கொள்ளும்
கூட்டம்
posted by Thilagabama m @ 6/09/2010 09:21:00 pm  
1 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates