சூரியாள்

Sunday, August 28, 2011
பேச மறந்த சில குறிப்புகள்


திலகபாமா

தூக்கிப் போட்ட சிகரெட்டுக்காக

கைதட்டத் துவங்கியதிலிருந்து

ஊழலுக்கெதிராக போராடுபவர்களை

நிராகரிக்கவும்

குற்றங்களுக்கெதிரான தண்டனைகளை

தவிர்த்துவிடபோராடவும்

தானே கற்றுக் கொள்ளுகிறது

பின்னவீனத்துவ சமூகக் குழந்தை

இனப்பற்றுக் கான போராட்ட அடையாளம்

மொழியைக் காப்பாற்றுவதில் தொடங்கி

குற்றங்களுக்காதரவாக

போராடுவது வரை நீளுகின்றது.

உணர்வாளர்களை அறிவுத் தளத்தில் யோசிக்க விடாமலிருப்பதை முன்பெல்லாம் இந்தியாவை வெல்ல நினைத்தவர்கள் செய்தார்கள். இப்பொழுது நாமே நமக்கு சூன்யம் வைத்துக் கொள்கின்றோம்

பாவம் இவர்கள் இன்னது செய்கிறோமென்று அறியாதவர்கள்

தனித்த அடையாளங்களுக்காக பொதுமை நியாயங்களை நிராகரிப்பவர்கள்

posted by Thilagabama Mahendrasekar @ 8/28/2011 10:21:00 am  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates