சூரியாள்

Monday, January 23, 2006
கிறுகிறுத்தே சுழலும் பூமிகாதலாய் கசிந்ததாய்
ஊற்றெடுத்த பிரவாகம்
புவியின் மேடு பள்ள தீர்மானிப்பில்
நகரத் துவங்கியது

மேடுகள் நதியினை
அருவியாய் மாற்ற
பள்ளங்கள் குளம் கண்மாயாய்
தீர்மானித்தன

அலைகடல் சேரும் வரை
ஓயாது நடந்த என் பயணம்
சிந்துவதாயும் சிதறுவதாயும்
சிலர் தீர்மானித்திருக்க

கல்கொண்டு கட்டிய
கரிகாலன் தோற்க
புவி தனக்குள்
நிரப்பிக் கொண்டது
ஊற்றுக் கண்களை
யாரும் கண்டு விட முடியா
அணைகளாய் மாற்றிய படி

நிறைந்து வந்த குளங்களை
தூறோட விட்டு
வெறும் பள்ளங்களாய் மாற்றி
அணைகளுக்குள் சிறைப்பட்ட நீர்
உப்புக் கரிக்கத் துவங்குகிறது
ஊற்றுக் கண்கள்
புண்களாகிப் போக
நிலத்தடி நீர்கள் ஆவியாவதை
காணப் பொறுக்காது

நதி நடந்த பாதையில்
பூத்திருந்த பூக்களால்
நிலமகள்
உதட்டுச் சாயம் எழுதிய
காலங்கள்
கரைந்துபோகின்றன

தாகங்களால் வெடித்த உதடுகள்

நச்சு இலக்கியங்களாய்
பெய்து போகிற மழையும்
தீர்க்க முடியா தாகமுடன்
என்றும் பூமி
இப்பொதெல்லாம் கிறுகிறுத்தே சுழலுகிறது.
posted by Thilagabama M @ 1/23/2006 05:36:00 pm  
1 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates