சூரியாள்

Thursday, May 22, 2008
சிற்ப நகரம்
சிற்ப நகரம்


எப்பவும் முன்னிலைப் படுத்தப் பட்டவனாய்
இருந்து இருந்து
விஸ்வரூபங்கள்
பின்னாலும் தரிசனமாகலாமென
மறந்தவனாய் நீ

காலத்தின் பருவத்தில்
விரிகின்ற இதழ்களைக் கூட
கட்டுக்குள் வைக்கின்றேன்
கிளம்பும் வாசத்துள்
மூழ்கி விடக் கூடாதென்பதற்காக

கருணைகளை
போதாமைகளாய்
வாசிக்கும் நீ
கற்களை ஊன்றிய படி
நான் நீளப் போன பாதையில்
வேரில்லை பூவில்லை
கலையில்லை
கல்லுக்கு கண் திறப்பில்லை
சொல்லிப் போகின்றாய்

அடையாளம் சொன்ன
கற்களின் வரிசையின் இறுதியில்
சிற்ப நகரம்
நீ நகரமாய் பார்த்து தொலைக்க
மறைக்கின்றன சிற்பங்கள்

Labels:

posted by Thilagabama M @ 5/22/2008 06:57:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates