சூரியாள்

Wednesday, May 23, 2007
விசாகப் பட்டிணத்தில் சில காட்சிகள்
போரா குகைக்குள்ளிருந்து வெளி உலகம்
போரா குகைக்குள் ஒரு பகுதி
போரா குகை.அதன் பிரம்மாண்டம் நமை வியக்க வைக்கின்றது
அரக்கு பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருக்கும் போரா குகை பற்றிய தகவல் பலகை

posted by Thilagabama m @ 5/23/2007 10:40:00 pm  
2 Comments:
  • At Monday, May 28, 2007 3:27:00 pm, Blogger Bharathiya Modern Prince said…

    விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து அருக்கு செல்லும்போது பார்த்திருக்கிறேன். ஒருமுறை பேருந்திலும், ஒருமுறை ரயிலிலும் சென்றுவந்த நினைவு.

     
  • At Wednesday, July 18, 2007 12:37:00 pm, Blogger bala murali said…

    வித்தியாசமான காட்சிகள்!

     

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates