சூரியாள்

Sunday, February 26, 2012
தோல்விகளின் நிழலில் வெற்றிகள்

தோல்விகளின் நிழலில் வெற்றிகள்

திலகபாமா

அந்த ஆடுகளத்தில்

நாய் வாலை நிமிர்த்துபவர்களுக்,கு

வெற்றி என அறிவிக்கப் பட்டது

நிமிர்த்துவதற்கான நேரம்

கழிந்து கொண்டிருக்க

நாய்களின் வாலில் முடிகள்

உதிரத் தொடங்கியிருந்தன

நாய்களின் வால் நிமிர்த்தத் தேவையின்மையையும்

நிமிர்த்தாமலிருப்பதன் நன்மையையும்

நிமிர்த்தினால் வரும் தீமையையும் நான்

உரையாற்றி முடித்திருந்த போது

சூரியன் முதல் ஆடுகளம் வரை

முழுக்க காலியாகியிருந்தது

வெற்றி என்பதை உதிர விட்டு

மயிர்கள் உதிரா வால் கொண்ட நாயோடு

கிழக்கு நோக்கி நடக்கின்றேன்

தோல்வி என்று அவர்கள் கை நீட்டுவதின்

நிழல் படாத தொலைவிற்கு

posted by Thilagabama m @ 2/26/2012 08:12:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates