சூரியாள்

Wednesday, July 10, 2013
தனிமை மூடை -கவிதை
தனிமை மூடை

கருவறை இருளிலிருந்து
என்னோடவே இருந்து வருகிறது
தனிமை என்றொரு மூடை

என் கைவலியை கண்டொருவன்
உள்ளிருப்பது பொக்கிசங்களென
புரளி கிளப்பிப் போகின்றான்.
நான் அசந்த வேளையில்
அது அவனால் காணாமல் போகக் கூடும்

தளர்ந்து விட்ட பொழுதினில்
 இறக்க முடியா பாவ மூட்டையென
இரக்கமோடு வாசித்து விடுவோருமுண்டு

மூடிய துணிகளுக்கப்பாலிருக்கும்
இரகசியங்களை
திறக்கும் சுவாரசியமுடையோரும் உண்டு

அதற்குள் சின்ன விதை தூக்கி பறக்கும்
பட்டுச் சிறகுகளும் உண்டு
தேய்ந்து உருண்டுவழவழப் பாகிப் போன
கற்களும் உண்டு

கால துயில் களைதலில்
பெருமானங்கள் மாறிப் போக
விலைமதிப்பற்றதாகலாம்
அதுள்ளிருந்தவைகள் எதுவும் ஒருநாள்

எனது தோள்களோ
சுமையில்லாது நடக்கப் பழகாததாலேயே
ஏந்தியபடி நடக்கிறது
நைந்து கிழியும் வெளித் தோற்றத்தை
அவ்வப் போது மாற்றிய படிக்கு

உள்ளிருக்கும் தனிமை தொலையாது

காலடியில் பின்னோக்கியபடியே
மண் மறைகிறது

பிதுங்கி வழியும் கூட்டத்தில்
எனக்கான வழியாய்

மாறிப் போகிறந்த மூடை
posted by Thilagabama m @ 7/10/2013 01:20:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates