சூரியாள்

Friday, September 13, 2013
கனவுகளின் உறக்கம்
கனவுகளின் உறக்கம்

கனவுகளில்
உறங்க முடியாது
 விழித்தபடியே இருக்கின்றேன்

வைக்கப் போர் வாழ்வில்
மணிகளை உதிர்த்து
கூந்தலையே பிரியாக்கி
சிறைப்படுத்துகிறது என்னை

தானும் திங்காது
தள்ளியும் படுக்காத நாயொன்று
எனை தினமும் எரியூட்டுகின்றது

இங்கு திங்க முடியாது
திரும்புவது மாடுகளல்ல
வைக்கப் போரே பசியில்
தன்னைத்தானே விழுங்கித் தொலைக்க
தாலி கட்டிய நாய்கள்
தீர்ந்து போன வைக்கலில் ஊசி தேடுகின்றது

கிழிந்து போன வாழ்வை தைக்க
posted by Thilagabama m @ 9/13/2013 11:06:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates