சூரியாள்

Friday, May 08, 2009
கவிதை
கத்தியின்றி இரத்தமின்றி வன்முறை
திலகபாமா

வன்முறை
குண்டு துளைப்பும்
குருதி இழப்பும் மட்டுமல்ல

என் அன்பின் சுகங்களை எல்லாம்
அனுபவித்து விட்டு
நீ திருப்பித் தராததின்
வலியைச் சொன்னால்
நிராகரிக்கும் உன் இயல்பில்

யாருமற்ற ஏதுமற்ற
அகதி வாழ்வின் வலியும்

எனை கெட்டிக் காரியென
சொல் தூவி
உனக்கானவளாய் மாற்றிக்
கொள்ளும் தொடர் வாழ்வில்

பதுங்கு குழிக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும்
மூச்சுத் திணறலின் வலியும்
வன்முறைதான்
நன்றி .திண்ணை.காம்

Labels:

posted by Thilagabama m @ 5/08/2009 12:32:00 pm  
2 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates