சூரியாள்

Wednesday, October 09, 2013
கோரைகளின் கதைகள்
கோரைகளின் கதைகள்


நதியைப் பற்றி
அறிமுகம் செய்யத் தொடங்கினான்
வழிகாட்டி
நீரின் வருகையையும், வீழ்தலும்
இல்லாமல் போதலுமே
அதன் கதையாயிற்று அவன் மொழிகளில்

வெள்ளமென வந்த போது
அறுந்து பட்ட மரங்கள்
தொலைந்து போன பாறைகள்
பாறைகளின் பொந்தில் கட்டியிருந்த
கூடுகளைத் தொலைத்த
பறவைகளின் கதைகள்
காணாமலே போயிருந்தன

காலத்தின் ஏற்ற இறக்கத்தை
வயதை ஒப்புவித்த
பாறைகளும் பள்ளங்களும்
அவன் சொற்களில் தொலைந்திருந்தன

பார்வைக்கு எட்டாத கதைகள்
நீரோட்டங்கள் தாண்டி
ஒதுங்கிக் கிடக்கின்றன
கரைகளில் கோரைகளாய்
பெண்களின் வசவுகளோடு


posted by Thilagabama m @ 10/09/2013 08:01:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates