சூரியாள்

Wednesday, October 30, 2013
kavithai
ஒட்டக மனங்கள்

தகிக்கும் சூரியனை
வெறுக்கத் தொடங்கிய செடிகள்
முட்களாக மாற்றிக் கொள்கின்றன.

அவ்வப்போது மலரும்
வாசமுள்ள மலர்களை  தென்றல்
அணைத்துக் கொண்ட போதும்
மறைய மறுக்கின்றன முட்கள்

நாளெல்லாம் பலரை சுமக்க
நேர்ந்து விட்ட ஒட்டகங்களாய்
தாகங்களை சேமித்து வைத்த
நீரில் கரைக்க வென்று
கால் புதைய நடக்கின்றன
எருக்களஞ்செடிகள்

இரவில் வாழ்ந்து விட நேர்ந்த
பூச்சியினங்களாய்
மணலில் விட்டு வந்த
 அழியக் கூடிய 
தடயங்களைத் தவிர
எதுவுமற்று இருக்கின்றது வாழ்க்கை


posted by Thilagabama m @ 10/30/2013 01:38:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates