சூரியாள்

Wednesday, November 06, 2013
குவாலியர் கோட்டை

அங்கிருந்து கிளம்பி குவாலியர் கோட்டையைப் பார்க்கப் போகின்றோம். மான்சிங் அரண்மனை இது. தோமர் அரசர் மான்சிங் தோமர் என்பவரால் 1508ல் கட்டப்பட்டது. மொத்தம் நான்கு அடுக்குகளைக் கொண்ட இந்த அரண்மனை 2 பாதாள அடுக்குகளைக் கொண்டது.

      ஜீலாகா கேசர் குண்டா, பான்சிகர் இவையெல்லாம் அங்கிருக்கும் அறைகள் பெயர்கள், தரையிலிருந்து 300 அடி உயரத்திற்கு சுற்றுச் சுவர் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. மொகலாயர்கள் இதை கைப்பற்றிய பிறகு இது சிறைக்கூடமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பலவித வர்ணங்களில் மின்னும் டைல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது ஆங்காங்கே மின்னிக் கொண்டிருப்பதை வைத்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
posted by Thilagabama Mahendrasekar @ 11/06/2013 01:01:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates