சூரியாள்

Thursday, June 25, 2009
இரு சமன்கள்
வீழ்த்துவதற்காகவே
பயிற்றுவிக்கப் பட்ட
அடிமைத் தனங்களை
நேசத்தின் காரணமிட்டுக் கூட
உலாவர விடாத
வானமொன்றிருக்க
வெட்ட வெளியின்று
உணர்ந்திருந்த இடத்தில்
நீர் மேகமென உருமாறிக் கிடக்கு
நிரம்பியிருப்பதை உன் மனம்
நிராகரிக்கும் படிக்கு

நான்கு விரற்கடை
குட்டையானவளிடமே
வாழ்ந்து பழக்கப் படுத்தப் பட்ட
கூண்டுப் புலியாய் நீ

இரு சமன்கள்
சுகமான பயணமென

வாசிக்க முடியா
புது மொழி என்னிடமிருக்க
பழகிய மொழிதலூடாகவே
அர்த்தப் படுத்திக் கொள்கின்றாய்
“ காணவில்லை காதலென்று”

நன்றி:www.thadagam.com
posted by Thilagabama Mahendrasekar @ 6/25/2009 10:26:00 pm  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 

"வரை படங்கள் அழித்து கடலின் உவர்ப்புச் சுவை தாண்டி திசை தழுவி வீசும் தென்றல் வழியெங்கும் நிலவும் , சூரியனும் ஒளி வீசித் திரியும் எல்லாக் காலத்தும் அமிர்தம் உண்டதாய் வாழ்ந்தும் விரிந்தும் புவி அடித்தட்டு தாண்டி ஆழ வேர் ஊன்றியும் மேரு மலையென உயர்ந்தும் வாழும் தமிழால் தமிழின் வழியால் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் சூரியன் சிரித்தால் சிரித்தும் மழை மேகம் அழுதால் அழுதும் தன்னை மறைத்து எதிராளியின் முகம் மட்டுமே காட்டித் திரியும் ஈர நிலமாயும் சீமைக் கருவேலமும் பார்த்தீனிய செடியும் அயலக விருந்தாளியாய் வந்து ஆக்கிரமித்த போதும்..."

இங்கே செய்திகள் இடம் பெறும்!!!

About Blog
நீ நிறுவப் பார்த்த உன் உலகத்திற்கு நான் இடுகின்ற நடுகல் நாளை அதிசயமாகும் உனதும் எனதுமற்ற பொது உலகில்

Previous Post
Title
Quis nostrud exercitation ut aliquip ex ea commodo consequat. Cupidatat non proident, eu fugiat nulla pariatur. Sunt in culpa ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Consectetur adipisicing elit.
Links
Templates by
Free Blogger Templates